نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه هوکایدو

3 دانشگاه نیهون

4 دانشگاه توکیو

چکیده

  براساس رهیافت فدیف- یاکبُوسکی و رهیافت AGS (آلت-گرَسبرگر-سندآس)، محاسبات سه جسمی در کانال‌های جفت‌شده را برای حالت شبه‌مقید سبک‌ترین سیستم کائونی K(NN)I=1(I=1/2) با تکانه زاویه‌ای کل و پاریته J π =0 ¯ و تکانه زاویه‌ای مداری و اسپین کل S=L=0 در سیستم KNN- πΣ N در فضای تکانه انجام داده‌ایم، و وابستگی انرژی این سیستم سه جسمی را به برهم‌کنش دو جسمی KN- πΣ بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Kn-πΣ interaction effects on K¯pp system using Faddeev method

نویسندگان [English]

  • J Esmaili 1
  • SZ Kalantari 1
  • S Maeda 2
  • Y Akaishi 3
  • T Yamazaki 4

چکیده [English]

 Coupled-channels Faddeev-Yacubovsky as well as AGS calculations of three-body, J π =0¯ K(NN)I=1(I=1/2) quasibound state in the KNN- πΣ N system were performed in momentum space and the dependence of the three-body energy on the two-body KN- πΣ interaction was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Λ(1405)
  • kaonic nuclei
  • deeply bound kaonic nuclear states
  • K¯pp
  • Kapur-Peierls

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی