نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

  حرکت ذره جرم‌دار روی دوسیتر 1+3 دارای فضای فازی معادل با کره مختلط سه بعدی می‌باشد. هدف ما در این کار بررسی این حرکت در چارچوب مکانیک کوانتومی است. گذار از مکانیک کلاسیک به مکانیک کوانتومی به کمک حالت‌های همدوس امکان پذیر می‌باشد. بنابراین در این کار ما با تعیین این حالت‌ها ، به کوانتش مشاهده پذیر‌های کلاسیکی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantum dynamic of massive particle On 1+3 De Sitter space-time

نویسندگان [English]

  • A Rabeie
  • S Rezaei

چکیده [English]

 The phase space which is related to the motion of massive particle on 1+3- De sitter space is a 3-dimensional complex sphere. Our main aim in this study is discribing this movement in the frame quantum mechanics. Transfering from classical mechanic to quantum mechanics is possible by means of coherent states. Thus, after determination of this state, we quantize some of the classical observables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coherent states
  • quantize

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی