نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

  در این مقاله، روش شناسایی خودکار حلقه‌های شار میدان مغناطیسی مشابه تاج خورشید از تصاویر پشت سر هم فرابنفش دور داده‌های استرو اراﺋﻪ می‌گردد. ابتدا با اعمال روش ردیابی حلقه‌های خمیده جهت‌مند، حلقه‌های شار برچسب خورده و با تکیه بر بیشینه موضعی آنها، پهنای حلقه‌ها تعیین شود. ممان‌های زرنیک هر یک از حلقه‌ها به عنوان خواص ناوردایی محاسبه شده و از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی حلقه‌ها در تصاویر متوالی استفاده می‌شود. بدین منظور از تصاویر 11 دسامبر 2007 ماهواره استرو A ، بسته ابزاری سچی استفاده شده و 588 حلقه در 6 تصویر متوالی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of solar coronal loops based on moments of image

نویسندگان [English]

  • S Taran
  • H Safari

چکیده [English]

In this paper, the method of identifying of the similar solar flux tubes from image sequence EUVI/STEREO is presented. Using the oriented coronal curved loop tracing, the loops of an image are labeled. Based on local maxima intensities, the width of loops is determined. The Zernike moments of each loop are calculated and fed to probabilistic network classifier. Also, 588 loops from STEREO are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun
  • corona
  • loop
  • zernike
  • moment
  • neural network

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی