نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

  نانو فایبرهای کربنی پوشیده شده از نانوذرات مسی با استفاده از روش نشست بخار شیمیایی حرارتی بر روی نانوذرات کاتالیستی نیکل لایه نشانی شده بر روی زیرلایه مسی، رشد یافتند. نانوذرات کاتالیستی نیکل با اندازه‌های مختلف در دمای 35 º C بر روی زیر لایه مسی رشد یافته‌اند. این نانوذرات نیکلی مکان‌هایی برای هسته بندی نانوفیبرهای کربنی بدون نیاز به لایه بافر ایجاد می‌کنند. به دلیل انباشت سطحی مس زیرلایه بر روی لایه نیکل کاتالیستی در دمای رشد بالای نانوفیبرهای کربنی و همچنین وجود اکسیژن هوا در محیط رشد، نانوفیبرهای کربنی پوشیده از نانوذرات مسی رشد می‌یابند. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی سطحی نانو ذرات کاتالیستی و نانوفیبرهای کربنی رشد یافته بر آنها بررسی شد. ساختار نانوفیبرهای کربنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف رامان، بررسی شد. طیف‌های حاصل از آنالیز پراش الکترونی و الگوهای پراش از مساحت انتخابی نشان می‌دهند که نانوفیبرهای کربنی پوشیده از نانوذرات اکسید مسی هستند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Direct production of carbon nanofibers decorated with Cu2O by thermal chemical vapor deposition on Ni catalyst electroplated on a copper substrate

نویسندگان [English]

  • S Nayeb Sadeghi 1
  • A Shafiekhani 2
  • MA Vesaghi 1

چکیده [English]

 Carbon nanofibers (CNFs) decorated with Cu2O particles were grown on a Ni catalyst layer deposited on a Cu substrate by thermal. chemical vapor deposition from liquid petroleum gas. Ni catalyst nanoparticles with different sizes were produced in an electroplating system at 35˚C. These nanoparticles provide the nucleation sites for CNF growth, removing the need for a buffer layer. High temperature surface segregation of the Cu substrate into the Ni catalyst layer and its exposition to O2 at atmospheric environment, during the CNFs growth, lead to the production of CNFs decorated with Cu2O particles. The surface morphology of the Ni catalyst films and grown CNFs over it was studied by scanning electron microscopy. Transmission electron microscopy and Raman spectroscopy revealed the formation of CNFs. The selected area electron diffraction pattern and electron diffraction studies show that these CNFs were decorated with Cu2O nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon nanofibers
  • nickle nanoparticles
  • thermal chemical vapor deposition
  • nickle electroplating
  • surface segregation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی