نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

  نظم یکی از ارکان اصلی طبیعت است. از این‌رو بشر همواره در تلاش یافتن نظم در جنبه‌های گوناگون طبیعت بوده است که یافتن نظم در پراکندگی سیارات، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. با کشف قانون تیتوس- بد، نشانه‌هایی از وجود نظم در منظومه شمسی آشکار شد. این قانون بر خلاف منظومه شمسی، در مورد سایر منظومه‌های فراخورشیدی نتایج رضایت بخشی در بر ندارد. علاوه بر قانون تیتوس- بد، قانون مربعی با استفاده از مدل بوهر برای اتم هیدروژن بر سیارات منظومه شمسی اعمال شد که سازگاری بسیار خوبی بین این مدل و داده‌های رصدی را در پی داشت. از این‌رو ما بر آن شدیم تا این قانون را بر تعدادی از سیستم‌های سیاره‌ای فراخورشیدی که بیشترین تعداد سیارات را در بین سایر سیستم‌ها دارا بودند، اعمال نماییم. نتیجه حاصل از این بررسی آن شد که این قانون با پیش‌بینی تعدادی مدار خالی به خوبی می‌تواند توزیع مدارهای سیاره‌ای را توصیف نماید. از جمله نتایج دیگر این بررسی این بود که در سیستم‌های دارای ستاره مرکزی مشابه، مقدار سرعت ویژه ν 0 یکسان می‌باشد. در ادامه بررسی، ما قانون تیتوس- بد نمایی را بر سیستم‌های منتخب فوق اعمال نمودیم. نتایج نسبت به قانون مربعی مطلوب‌تر بود زیرا اولاً تعداد مدارهای خالی پیش‌بینی شده کمتر بود و ثانیاً تطبیق بین مدل و داده‌های رصدی نیز بهتر بود. یکی از اشکالات وارده بر قانون تیتوس- بد، طبیعت فیزیکی این قانون است که تا به حال هیچ توجیه فیزیکی برای آن بیان نشده است. در پایان این بررسی، ما ارتباط بین پارامترهای قانون نمایی و جرم ستاره مرکزی را بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exponential law as a more compatible model to describe orbits of planetary systems

نویسندگان [English]

  • K Naficy
  • A Ayubinia
  • M Saeedi

چکیده [English]

  According to the Titus-Bode law, orbits of planets in the solar system obey a geometric progression. Many investigations have been launched to improve this law. In this paper, we apply square and exponential models to planets of solar system, moons of planets, and some extra solar systems, and compare them with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exponential and square models
  • planetary orbits
  • extra solar planets

تحت نظارت وف ایرانی