نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشگاه ولونگونگ استرالیا

چکیده

  سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی و انرژی فعال‌سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به 10% مالیک اسید با اندازه گیری چگالی جریان بحرانی و مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از میدان مغناطیسی و دما بررسی شد. بین نواحی میخکوبی تک گردشاره و میخکوبی دسته کوچکی از گرد شاره‌ها، یک میدان مغناطیسی متقاطع Bsb مشاهده شد. وابستگی دمایی Bsb(T) در دماهای پایین توافق بسیار خوبی با سازوکار میخکوبی ℓδ ، میخکوبی ناشی از افت وخیز در مسیر آزاد میانگین حامل‌های بار، است. انرژی فعال‌سازی با افزایش میدان مغناطیسی کاهش می یابد و با افزایش دمای کلسینه کردن افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of the sintering temperature on the flux-pinning mechanism and the activation energy of malic-acid doped MgB2

نویسندگان [English]

  • SR Ghorbani 1
  • M Bashi 2
  • MSA Hossain 3
  • J Peleckis 3

چکیده [English]

  The flux-pinning mechanism and activation energy of 10 wt % malic acid-doped MgB2 were investigated by measuring of the critical current density and resistivity as a function of magnetic field and temperature. A crossover field, Bsb, was observed from the single vortex to the small vortex bundle pinning regime. For the sintered sample, the temperature dependence of Bsb(T) at low temperature is in good agreement with the δℓ pinning mechanism, i.e., pinning associated with charge-carrier mean free path fluctuation. The activation energy was decreased by increasing the magnetic field and increased by increasing sintering temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malic-acid doped MgB2
  • critical current density
  • Flux-pinning mechanism
  • activation energy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی