نویسنده

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

چکیده

  هر پرتوی گاما یا پرتو کیهانی پرانرژی در هنگام ورود به جوّ زمین انبوهی از ذرّات ثانویه تولید می‌کند که به آن بهمن هوایی گسترده می‌گویند. روش متداول مشاهده این پرتوها، آشکارسازی جبهه ذرات ثانویه بهمن است. یکی از مشخّصه‌های بهمن که با این روش اندازه‌گیری می‌شود، جهت ورود پرتو اولیه مولّد بهمن است که به آن جهت بهمن هم گفته می‌شود. حرکت ذرّات ثانویه بهمن هوایی لزوماً در جهت پرتو اوّلیه نخواهد بود. توزیع زاویه انحراف این ذرّات نسبت به جهت بهمن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. الکترون‌ها و مویون‌های ثانویه بهمن‌های ناشی از فوتون‌های گاما و پروتون‌هایی با انرژی 1014 ، 1015 و 1016 الکترون ولت در این کار بررسی شدند. توزیع زوایای انحراف این ذرّات گستردگی قابل توجهی از مرتبه چند ده درجه دارد. با اعمال حد پایین انرژی برای این ذرّات، مشاهده شد که پهنای توزیع زوایای انحراف با افزایش انرژی ذرات کاهش می‌یابد. همچنین بستگی پهنای توزیع زوایای انحراف به انرژی و زاویه سمت الرأسی بهمن، و فاصله از مرکز بهمن بررسی شد. نتایج این مطالعه، محدودیت‌های کاربرد ابزارهای مسیریاب ذرّات (هودوسکوپ‌ها) در رصدهای بهمن‌های هوایی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Angular deviation of secondary charge particles in 1014-1016 eV extensive air showers: Constrains on application of hodoscopes

نویسنده [English]

  • D Purmohammad

چکیده [English]

  Deviation angles of secondary electrons and muons in simulated extensive air showers were studied. The angles have wide distribution, whose width depends on energy cuts imposed on shower particles. In this work, variation of deviation angles with the energy of secondary particles, shower energy, primary direction, and core distance was investigated. The results put limitations on application of hodoscopic devices in cosmic ray and gamma ray observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmic rays
  • extensive air showers

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی