نویسندگان

1 طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، خیابان ارتش، تهران.گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک

2 طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، خیابان ارتش، تهران

3 طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، خیابان ارتش، تهران.پژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، خیابان ارتش، تهران

4 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

چشمه نور ایران مجموعه‌ای از شتابگر خطی، حلقه افزاینده و یک حلقه انبارش الکترون با انرژی 3 گیگا الکترون ولت و جریان الکتریکی 400 میلی آمپر است. علاوه بر ایجاد اولین آزمایشگاه مقیاس بزرگ برای تحقیقات و مطالعات بین رشته‌ای در ایران، طرح چشمه نور ایران امکان دستیابی به تکنولوژی طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات شتابگر را فراهم می‌آورد. حلقه انبارش چشمه نور ایران دارای 100 الکترومغناطیس‌ دوقطبی، 320 چهار قطبی و 320 شش قطبی بوده که هر یک به منظوری خاص در حلقه انبارش چیده می‌شوند. در این مقاله مراحل طراحی و ساخت یک نمونه از الکترومغناطیس‌های چهارقطبی به عنوان اولین نمونه ساخته شده در ایران به تفصیل آورده شده است. مونتاژ الکترومغناطیس‌ چهارقطبی به اتمام رسیده و اندازه‌گیری‌های مغناطیسی آن در حال انجام است. طرح چشمه نور ایران در حال طراحی و ساخت تمامی الکترومغناطیس‌های مورد نیاز طرح است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and fabrication of the first quadrupole magnet for the ILSF storage ring

نویسندگان [English]

 • F Saeidi 1
 • J Dehghani 2
 • V Moradi 2
 • A Shahveh 2
 • M Razazian 2
 • S Fatehi 2
 • H Ghasem 3
 • J Rahighi 2
 • R Pourimani 4

چکیده [English]

The Iranian Light Source Facility (ILSF) is a new 3 GeV third generation synchrotron light source which is consisted of several pre-accelerators and a storage ring with the beam current of 400 mA. Based on the main lattice candidate, the storage ring includes of 100 dipoles, 320 quadrupoles and 320 sextupole magnets. To develop fabrication procedures and techniques and to compare the measurement results with the design data, a series of lattice magnets have been fabricated inside Iran with internal industries. In this article the first prototype quadrupole magnet fabrication process has been described

کلیدواژه‌ها [English]

 • quadrupole magnet
 • magnetic field quality
 • yoke
 • coil
1. Poisson/Superfish Group of Codes, Los Alamos National Laboratory, LA-UR-87-126 (1987).
2. Finite Element Method Magnetics code (FEMM), www.FEMM.info.
3. RADIA magnet design code, http://ftp.esrf.eu/
pub/InsertionDevices/.
4. J Tanabe,“Iron Dominated Electromagnets Design, Fabrication, Assembly and Measurements”, World Scientific, Singapore (2005).
5. F Saeidi, et al., “Iranian Light Source Facility Storage Ring Low Field Magnets”, in Proceedings of the International Particle Accelerator Conference, Dresden, Germany, June15-20, (2014) 1241; http://ilsf.ipm.ac.ir/.
6. H Ghasem, F Saeidi, and I Ahmadi, JINST 8 (2013) P02023

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی