نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه پیام‌نور، تهران

چکیده

 در سال‌های اخیر، به دلیل ویژگی‌های ترابرد الکترونی نانوساختارهای مبتنی بر نانو‌لوله کربنی، توجه زیادی را جهت طراحی ادوات الکترونیکی در حوزه نانو به خود جلب کرده است. نانو‌لوله‌های کربنی در سه نوع زیگزاگ، دسته صندلی و کایرال (نامتقارن) وجود دارند. از آنجایی که نوع دسته صندلی رسانا هستند از ترکیب آن با یک فلز مانند فلز روی می‌توان وسایل متنوعی به دست آورد که کاربردهای متمایزی دارند. از این جهت ما اتصالات مختلف لایه‌های حلقوی روی با تعداد اتم‌های 10، 20 و 30 به ترتیب در دستگاه‌های -A10A-Zn، -A20A-Zn و –A30A-Zn که در آن دسته صندلی را برمی‌گزینیم. محاسبات ما مبتنی بر تابع گرین غیرتعادلی با تقریب تنگ‌بست در نزدیک‌ترین همسایگی در چارچوب نظریه لاندائور می‌باشد. نتایج عددی ما پیشگویی می‌کند که قادریم وسایلی با عملکرد مختلف مانند رسانای سیم‌گونه کوانتومی، مقاومت دیفرانسیلی منفی و متغیرساز و همچنین یک‌سوکنندگی طراحی کنیم. این نتایج ممکن است در طراحی ادوات الکترونیک در مقیاس نانومتری مفید باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of electronic devices based on carbon nanotubes heterojunction contacts to Zn ring layers

نویسندگان [English]

  • A Shokri
  • E Yazdi

چکیده [English]

In recent years, due to electron transport properties of nanostructures based on carbon nanotubes, a lot of attention to design electronic devices in the field of nanotechnology has attracted. There are three types of carbon nanotubes in zigzag, armchair and chiral (asymmetrical) forms. Since the types of armchair are electrically conductive, by a combination with a metal such as zinc can be achieved by various means distinct applications. In this respect, we select different layers of circular connectors on the number of atoms of 10, 20 and 30, respectively, in the systems A-Zn10-A, A-Zn20-A and A-Zn30-A, where (A: armchair). Our calculations are based on the Green's function method within tight-binding approximation in the nearest neighbors in the framework of Landauer. The results are able to predict that devices with different functions such as quantum conductor wire, negative differential resistance and rectifier design. The results may be useful in the design of electronic devices at the nanometer scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrical transport
  • tight-binding
  • Green's function
  • carbon nanotube
  • Zn ring layers
1. J C Charlier and X Blasé and S Roche, Rev. Mode. Phys. 79 (2007) 677.
2. S Iijima, Nature 354 (1991) 56.
3. P Harrison, “Quantum Wells, Wires and Dots”, Wiley, New York (2000).
4. S Datta, “Quantum Transport Atom to Transistor”, Cambridge University Press (2005).
5. L Dai, Pure Appl. Chem. 74 (2002) 1753.
6. M S Ferreira, T G Dargam, R B Muniz and A latge, Phys. Rev. B 62 (2000) 16040.
7. N N Greenwood and A Earnshaw, “Chemistry of the Elements”, Butterworth-Heinemann (1997).
8. A D Christopher and J M Tour, Phys. Chem. A 108 (2004) 11151.
9. A Jorio, G Dresselhaus, and M S Dresselhaus, “Carbon Nanotubes, Advanced Topics in the Synthesis, Structure, Properties and Applications”, Springer-Verlag (2008).
10. M Khazaei, S U Lee, F Pichierri, and Y Kavazaoe, American Chemial Society Nano. 2 (2008) 939.
11. M Khazaei and S U Lee, F Pichierri, and Y Kavazaoe, J. Phys. Chem. C 111 (2007) 12175.
12. S U Lee, M Khasaei, F Pichierri, and Y Kavazaoe, Phys. Chem. Chem. Phys. 10 (2008) 5225.
13. T C Li and S-P Lu, Phys. Rev. B 77 (2008) 085408.
14. M B Nardelli, Phys. Rev. B 60 (1999) 7828.
15. S Reich, C Thomsen, and J Maultzsch, “Carbon Nanotubes”, Wiley–VCH, Weinheim (2004).
16. R Saito, M Fujita, G Dresselhaus, and M S Dresselhaus, Phys. Rev. B 46 (1992) 1804.
17. R Saito, “Physical Properties of Carbon Nanoyubes”, Imperial College Press (1998).
18. A A Shokri and Z Karimi, Iranian Journal of Physics Research 13, 2 (2013) 169.
19. A A Shokri, M Mardaani, and K Esfarjani, Physica E 27 (2005) 325

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی