نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی بابل، بابل

چکیده

در این مقاله مدلی از انرژی تاریک شامل میدان اسکالر تکیونی با جفتیدگی‌های ناکمینه با جمله انرژی جنبشی و نیز ناوردای گاؤس- بانه را مطالعه می‌کنیم. چگالی انرژیрøو فشار  рø و نیز معادله حرکت میدان اسکالر را به دست آورده و سپس شکل معادله حالت انرژی تاریک را مورد بررسی قرار می‌دهیم. شرایط لازم برای عبور از مرز فانتوم ر ا در مدل مورد اشاره تحقیق نموده و نشان می‌دهیم که گذار از مرز فانتوم به وقوع می‌پیوندد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phantom divide crossing with non-minimal kinetic and gauss-bonnet couplings

نویسندگان [English]

  • A Banijamali
  • R Roohollahi
  • M vaez

چکیده [English]

In this paper we study a dark energy model in which tachyon scalar field non-minimally coupled with kinetic energy and Gauss-Bonnet invariant. Energy density рø, pressure рø and scalar field equation of motion have been calculated and then equation of state parameter has been extracted. We have investigated the conditions required for ω=-1 crossing in such a model. It is shown that phantom divide crossing can be realized in our model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tachyon field
  • Gauss-Bonnet cosmology
  • Non-minimal kinetic coupling
  • phantom
1. A G Riess et al., Astrophys. J. 607 (2004) 655.
2. E J Copeland, M Sami, and S Tsujikawa, Int. J. Mod. Phys. D 15 (2006) 1753.
3. U Alam, V Sahni, T D Saini, and A A Starobinsky, Mon. Not. R. Astron. Soc. 354 (2004) 275.
4. B Feng, X Wang, and X Zhang, Phys. Lett. B 607 (2005) 35.
5. G B Zhao, J Q Xia, M Li, B Feng and X Zhang; Phys. Rev. D 72 (2005) 123515.
6. Y. FCai, T. Qiu, Y.-S.Piao, M. Li and X. Zhang; Phys. Lett. B 651 (2007).
7. A Banijamali and B Fazlpour, Phys. Lett. B 703 (2011) 366.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی