نویسندگان

چکیده

منحنیهای نوری دوتایی نیمه جدای آر- زد ذات الکرسی روی صافیهای V,B,U به همراه منحنیهای رنگی سیستم, در این مقاله ارایه شده اند. منحنیهای نوری مورد تحلیل قرار گرفته اند و با استفاده از المانهای طیفی و داده های هیپارکوس, پارامترهای مطلق سیستم به دست آمده اند. ناهنجاریهای نوری و علل وقوع کمیته های تحت مورد بحث قرار گرفته اند. براساس شواهد موجود, توجیه ساده ای برای وقوع ناهنجاریها درکمیته اصلی ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anomalous behavior in the light variations of RZ Cas

نویسندگان [English]

  • N. Riazi
  • M. R. Bagheri
  • A. Djanabzadeh

چکیده [English]

  UBV ligh curves together with color curves of the semi-detached eclipsing binary RZ Cas are presented. The light curves are analyzed and the spectroscopic elements and the Hipparcos information are used to compute the absolute parameters of the system. The light curve anomalies and occasional flat minima are discussed. Based on the existing evidence, a straightforward explanation for the primary minimum anomalies is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eclipsing binaries
  • photoectric photometry

تحت نظارت وف ایرانی