نویسندگان

چکیده

با راه اندازی برخورد دهنده LHC در مرکز CERN امکان بررسی تولید و واپاشی مزونها و باریونهای سنگین با آمار بالا فراهم خواهد شد. در کار حاضر مزونهای سنگین را مورد توجه قرار داده و با محاسبه توابع ترکش آنها در شدایط LHC, احتمال کل ترکش و مقدار متوسط پارامتر ترکش را برای آنها ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heavy meson fragmentation at LHC

نویسندگان [English]

  • M. A. Gomshi Nobary
  • M. Dousti

چکیده [English]

  Large Hadron Collider (LHC) at CERN will provide excellent opportunity to study the production and decay of heavy mesons and baryons with high statistics. We aim at the heavy mesons in this work and calculate their fragmentation functions consistent with this machine and present their total fragmentation probabilities and average fragmentation parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy quarks
  • fragmentation
  • perturbative QCD

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی