نویسندگان

چکیده

  در این مقاله, برهم کنش باریکه­ای دمشی متشکل از اتمهای دو ترازی یکسان, با میدان تابشی موجود در یک کاواک بدون اتلاف مورد بررسی قرار می­گیرد. آهنگ دمش باریکه به اندازه­ای کم است که در هر لحظه از زمان تنها یک اتم درون کاواک وجود دارد. همچنین, فرض می­کنیم طول عمر ترازهای اتمی بسیار بزرگتر از زمان برهم کنش اتم ـ فوتون باشد. با به کارگیری الگوی جینز و کامینگز و براساس یک دیدگاه میکروسکوپیکی, که در آن شماره اتمهای دمیده شده به درون کاواک بعنوان مقیاس زمانی تحول دستگاه منظور می­شود, برخی جنبه­های غیر کلاسیکی تابش درون کاواک, مانند چلاندگی تابش, پاد گروهه شدن فوتونی و آمار زیر پواسونی, نشان داده می­شوند. علاوه بر این, نشان داده می­شود که تحت شرایط ویژه­ای عمل لیزری بدون وارونی جمعیت و قفل شدگی فازی میدان تابشی اتفاق می­افتد. رهیافت حاضر علاوه بر اینکه به نتایجی مشابه با نتایج حاصل از نظریه ماکروسکوپیکی لمب ـ اسکالی, مبتنی بر معادله حرکت عملگر چگالی میدان تابشی, می­انجامد از این مزیت اساسی برخوردار است که نقش بزرگی شدت برهم کنش اتم ـ فوتون و شمار اتمهای دمیده شده به درون کاواک را در ظهور حالتهای غیر کلاسیکی میدان تابشی به خوبی مشخص می­کند.

عنوان مقاله [English]

A Study of the non-classical states of a cavity field

نویسندگان [English]

  • M. soltanolkotabi
  • M. H. Naderi

تحت نظارت وف ایرانی