نویسنده

چکیده

   ضریب چسبندگی برشی ابرشاره گاز دوتریوم در میدانهای مغناطیسی بسیار بالا و دماهای پایین را برحسب توابع گرین فرمولبندی و با محاسبه این توابع, ضریب را برحسب طول عمر شبه ذرات دوتریوم نوشته ­ایم. چسبندگی برشی حالت عادی به شکل قانون T-2 با دما افزایش و در دماهای کمتر و نزدیک دمای گذار, TC, به شکل  (1-T/TC)1/2کاهش می­یابد. با استفاده از رابطه طول عمر شبه ذرات در دماهای خیلی پایین داده­ ایم که این ضریب باز هم مانند حالت عادی از قانون T-2 پیروی می­ کند.

عنوان مقاله [English]

The shear viscosity tensor of superfluid deutrium gas in ultrahigh magentic field

نویسنده [English]

  • M. A. Shahzamanian

تحت نظارت وف ایرانی