نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این مقاله مدل اوبرگرویتی را بر اساس اعمال ایده میانگین آنسامبلی در خانواده مدل‌های f (R) معرفی می‌کنیم. یکی از خواص جالب این مدل، جهان شمولی آن است. خاصیت دیگر این مدل، رفتار وابسته به خمیدگی لاگرانژی آن است. در خمیدگی‌های بالا، اوبرگرویتی همان گرانش اینشتین- هیلبرت می‌شود. در صورتی که در خمیدگی کم لاگرانژی صفر می‌شود. این تغییر رفتار در مقیاسR0 رخ می‌دهد. می‌توان نشان داد این مقیاس بعددار در حقیقت نقش ثابت کیهان‌شناسی را در کیهان اخیر بازی می‌کند. اگر بخواهیم تحولات غیرخطی را در زمینه کیهانی بررسی کنیم نیاز به بررسی رمبش کروی هستیم، که برای این امر در این مقاله حل‌های متقارن کروی را معرفی می‌کنیم. نشان می‌دهیم این حل‌ها، وابستگی به شعاع شان متفاوت از حل‌های شوارتزشیلد است و به نوعی از چسباندن حل رایسنر- نورستروم به حل شوارتزشیلد به دست می‌آید در صورتی که هیچ بار الکتریکی در قسمت مادی وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spherically symmetric solutions in Über-gravity

نویسنده [English]

  • N Khosravi

چکیده [English]

 
In this paper, we introduce ubergravity based on the idea of the ensemble average theory of f (R) gravity models. This model has interesting properties including its universality. Another property of this model is its curvature dependency: In high curvatures, ubergravity is reduced to standard Einstein-Hilbert action, while in low curvatures, it vanishes. This transition happens at a scale of R0. It is possible to show that this dimensionful scale plays the role of the cosmological constant at late times. To consider the behavior of the non-linear structure formation, we need to start with the spherical collapse; hence, here we study the spherically symmetric solutions. We show that the radius dependency of these solutions is totally different from the Schwarzchild solution. Interestingly, the solutions looks like the Reissner-Nordstrom in the absence of any electrical charge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modified gravity
  • spherical solutions
1. Supernova Search Team, Astron. J. 116 (1998) 1009; ibid Astrophys. J. 517 (1999) 565. 2. S Weinberg, Review of Modern Physics 61 (1989) 1; J Martin, Comptes Rendus Physique 13 (2012) 566. 3. N Aghanim et al., [Planck Collaboration], arXiv: 1807. 06209. 4. A G Riess et al., Astrophys. J. 826, 1 (2016) 56. 5. T M C Abbott et al., Phys. Rev. D 98 (2018) 4; Phys. Rev. D 98 043526. 6. J E Bautista et al., Astron. Astrophys. 603 (2017) A12. 7. H du Mas des Bourboux et al., Astron. Astrophys. 608 (2017) A130. 8. D J Schwarz, C J Copi, D Huterer and G D Starkman, Class. Quant. Grav. 33, 18 (2016) 184001. 9. E J Copeland, M Sami and S Tsujikawa, Int. J. Mod. Phys. D 15 (2006) 1753. 10. B Jain and J Khoury, Annals Phys. 325 (2010) 1479, 11. T Clifton, P G Ferreira, A Padilla and C Skordis, Phys. Rept. 513 (2012) 1. 12. N Khosravi, Phys. Rev. D 94, 12 (2016) 124035. 13. N Arkani-Hamed, T Cohen, R T D’Agnolo, A Hook, H D Kim, and D Pinner, Phys. Rev. Lett. 117, 25 (2016) 251801. 14. N Khosravi, Phys. Dark Univ. 21 (2018) 21. 15. N Arkani-Hamed, S Dimopoulos, G Dvali and G Gabadadze, G Dvali, S Hofmann and J Khoury, Phys. Rev. D 76 (2007) 084006. 16. N Khosravi, S Baghram, N Afshordi and N Altamirano, Phys. Rev. D 99 (2019) 103526. 17. J Khoury and A Weltman, Phys. Rev. Lett. 93 (2004) 171104.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی