نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

بخش فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه شیراز رصدخانۀ ابوریحان بیرونی، دانشکدة علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

بر اساس روش‌های تقریبی و عددی، بسامد‏های شبه نرمال سیاه‌چاله‏‌ها در گرانش جرم‌دار‏ dRGT تحت اختلال الکترومغناطیسی محاسبه شده و پایداری دینامیکی این سیاه‌چاله‏‏‌ها بررسی شده است. همچنین تأثیر جرم گراویتون بر روی بسامد‏ها بررسی شده و نشان داده شده است که نه تنها تقریب WKB برای  معتبر است بلکه این روش صرفاً برای گراویتون‌های با جرم پایین اعتبار خود را حفظ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quasinormal modes of black holes in dRGT massive gravity ‎ under electromagnetic perturbations

نویسندگان [English]

 • S H Hendi
 • M Momennia

Department of Physics, School of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran; ‎ Biruni Observatory, School of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Upon semi-analytical and numerical methods, the quasinormal frequencies of dRGT massive black holes under electromagnetic perturbation are calculated and the dynamical stability of these black holes is investigated. The effect of graviton’s mass on the frequencies is investigated and it is shown that the WKB approximation is valid not only for  but also only for low-mass gravitons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic stability
 • Quasinormal modes
 • Massive gravity
 1. ‎ K D Kokkotas and B G Schmidt, Living Rev. Rel. 2 (1999) 2.

 2. E Berti, V Cardoso, and A O Starinets, Class. Quantum Gravit. 26 (2009) 163001.

 3. R A Konoplya and A Zhidenko, Rev. Mod. Phys. 83 (2011) 793.

 4. B P Abbott et al. [LIGO Scientific and Virgo Collaborations], Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 061102; B P Abbott et al. [LIGO Scientific and Virgo Collaborations], Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 221101; B P Abbott et al. [LIGO Scientific and Virgo Collaborations], Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 241103.

 5. C Bambi, Rev. Mod. Phys. 89 (2017) 025001.

 6. S Iyer, Phys. Rev. D 35 (1987) 3632.

 7. Zhidenko, Class. Quantum Gravit. 21 (2004) 273.

 8. Gundlach, R H Price, and J Pullin, Phys. Rev. D 49 (1994) 883.

 9. P Prasia and V C Kuriakose, Gen. Rel. Grav. 48 (2016) 89; P Burikham, S Ponglertsakul and L Tannukij, Phys. Rev. D 96 (2017) 124001.


10. C de Rham, G Gabadadzeو and A J Tolley, Phys. Rev. Lett. 106 (2011) 231101; S G Ghosh, L Tannukijو and P Wongjun, Eur. Phys. J. C 76 (2016) 119.


11. R Ruffini, in Black Holes: les Astres Occlus (Gordon and Breach, New York, (1973).


12. B F Schutz and C M Will, Astrophys. J. 291 (1985) L33.


13. S. Iyer and C. M. Will, Phys. Rev. D 35 (1987) 3621.


14. R A Konoplya, Phys. Rev. D 68 (2003) 024018.


15. H Ciftci, R L Hall and N Saad, J. Phys. A 36 (2003) 11807.


16. H Ciftci, R L Hall, and N Saad, Phys. Lett. A 340 (2005) 388.


17. H Cho, A Cornell, J Doukas, T Huang, and W Naylor, Adv. Math. Phys. 2012 (2012) 281705.


18. M Momennia and S H Hendi, Phys. Rev. D 99 (2019) 124025.


19. H T Cho, A S Cornell, J Doukas, and W Naylor, Class. Quant. Grav. 27 (2010) 155004.


20. G Moss and J P Norman, Class. Quant. Grav. 19 (2002) 2323. 


 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی