نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

محاسبات حالت‌های مقید به‌طور سنتی در پایۀ امواج پاره‌ای انجام گرفته است. در محاسبات پاره‌موجی، نیاز است تعداد زیادی از مولفه‌های پاره‌موجی در نظر گرفته شود که باعث پیچیده شدن محاسبات می‌شود. در این مقاله، ما با استفاده از متغیرهای برداری سه‌بعدی به حل معادلات همگن و ناهمگن لیپمن- شوئینگر برای سیستم دو- جسمی پرداخته و انرژی بستگی سیستم‌های دو- جسمی دوترون و هیدروژن اتمی را بررسی می‌کنیم‏.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Two-body binding energy calculation using homogeneous and inhomogeneous Lippmann-Schwinger equations within three-dimensional approach

نویسندگان [English]

 • F Tahamipour Zarandi
 • M Hassanvand

Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Bound state equations are mostly solved in partial-wave truncated basis. In partial-wave method, we need to consider many partial waves to reach the accurate results. In this paper, we avoid partial-wave decompositions and directly work with vector variables to solve homogeneous and inhomogeneous Lippmann-Schwinger equations. We study binding energies of deuteron and atomic hydrogen using three-dimensional approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lippmann-Schwinger equation
 • homogeneous
 • inhomogeneous
 • three-dimensional approach
 • deuteron
 • atomic hydrogen
 1. A Picklesimer, R A Rice, and R Brandenburg, Rev. C 45 (1992) 2045.

 2. A Stadler, W Glöckle, P U Sauer, Rev. C 44 (1991)2319.

 3. A Nogga, D. Hüber, H Kamada, W Glöckle, lett. B 409 (1997)19.

 4. J L Fariar, B F Gibson, and G L Payne, Z Physik A 301 (1981) 309.

 5. N W Schellingerhout, L P Kok, and G D Bosveld, Rev. A 40 (1989) 5568.

 6. Y Wu, S Ishikawa, T Sasakawa, Few- Body Systems 15 (1993) 145.

 7. A Arriaga, V R pandharipande, R B Wiringa, Rev. C 52 (1995)2362.

 8. J Carlson, Rev. C 36 (1987)2026.

 9. M Viviani and A Kievsky, S Rosati, Nuovo Cim. 105 A (1992) 1473.

 10. A Kievsky, L E Marcucci, S Rosati, and M Viviani, Few- Body Syst. 22 (1997)1.

 11. H Kameyama, M Kamimura, and Y Fukushima, Rev. C 40 (1989) 974.

 12. O Kalusch, and W Glöckle, Few- Body Syst. 5 (1988) 79.

 13. M R Hadizadeh, “Three Body Binding Energy Calculation Within Three Dimensional Scheme(Without Angular Momentum Decomposition) ”, Master thesis, University of Tehran, (2003).

 14. R. Hadizadeh, “The Study and Investigation of the Three- and Four-Body Bound States in a Three-Dimensional Approach”, Ph. D. thesis, University of Tehran, (2008).

 15. B A Lippmann and J Schwinger, Rev. 79 (1950) 469.

 16. R A Malfliet, and J A Tjon, Phys. A 127 (1969) 161.

 17. H W Wyld, W A Benjamin, Mathematical Methods for Physics (1976).

 18. Sh Nakamura, Applied Numerical Methods with Software, the Ohio State University, by Prentice- Hall. Inc, (1991).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی