نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدۀ علوم دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرمانشاه

چکیده

ما در این مقاله به تشخیص حالت کوانتومی بین حالت‌­های برهم‌نهیدۀ همدوس نوری می‌­پردازیم. برای این منظور حد هلستروم را برای کشف ناقص مورد ارزیابی قرار می‌­دهیم. چندین روش برای تشخیص بین حالت‌­های برهم نهیدۀ همدوس نوری را تحت یک مدل واقعی فیزیکی آشکارساز فوتونی مورد مطالعه قرار می­‌دهیم. احتمال­‌های خطای کوانتومی برای دریافت کنندۀ کِنِدی، دریافت کنندۀ دولینار و طرح چرخش یکانی پیشنهاد شده به وسیلۀ ساساکی و هیروتا را برای ضریب آشکارساز غیر واحد تحقیق می­‌کنیم. همچنین راهبرد بازخورد به کار گرفته شده به وسیلۀ دریافت کنندۀ دولینار تا رسیدن به حد هلستروم برای ضریب آشکارساز غیر واحد را مطالعه می­‌کنیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discriminating between optical coherent superposition states with imperfect detection

نویسندگان [English]

 • Ardalan Fatahizadeh
 • A Rabeie

Physics Department, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Quantum state discrimination between optical coherent superposition states is considered. The Helstrom bound for imperfect detection is evaluated. Under a physically realistic model of photodetection, we study several techniques for discriminating between optical coherent superposition states. We investigate quantum error probabilities for the Kennedy receiver, the Dolinar receiver and the unitary rotation scheme proposed by Sasaki and Hirota for sub-unity detector efficiency. Also, we study the feedback strategy employed by the Dolinar receiver to achieve the Helstrom bound for sub-unity detection efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Schrödinger cat states
 • Helstrom bound
 • Kennedy receiver
 • Sasaki-Hirota receiver
 • Dolinar receiver
 1. C W Helstrom, “Quantum Detection and Estimation Theory”, Academic Press, New York (1976).
 2. R S Kennedy, Quaterly Progress Report. Tech. Rep. 110, Research Laboratory of Electronics, MIT, p. 219, unpublished (1972)
 3. M Sasaki and O Hirota, Rev. A 54 (1996) 2728.
 4. S Dolinar, Tech. Rep. 111, Research Laboratory of Electronics, MIT (1973)
 5. A Assalini, N D Pozza, and G Pierobon, Rev. A. 84 (2011) 022342.
 6. J M Geremia, Rev. A. 70 (2004) 062303.
 7. J P Gazeau, “Coherent states in quantum physics”, WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim (2009).
 8. A Ourjoumtsev, et al., Nature. 448 (2007) 784.
 9. B Vlastakis, et al., Science 342 (2013) 607.
 10. Loudon, “The Quantum Theory of Light”, Oxford University Press (1973).

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی