نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎلعة ﺧﻮﺍﺹ ترابرد مگنونی یک زنجیرة پادفرومغناطیس متصل به دو هادی فرومغناطیس، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ رهیافت ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، می‌پردازیم. زنجیرة پادفرومغناطیس را را در یک محیط اتلافی در نظر می‌گیریم و یک میدان مغناطیسی خارجی بر آن اعمال می‌کنیم. مدل را با استفاده از روابط تحلیلی مربوط به ماتریس انتقال به گونه‌ای بهبود داده‌ایم که محاسبات عددی سرعت زیادی داشته باشد. در ادامه، محاسبات عددی را برای به دست آوردن ضریب عبور و چگالی حالت‌های مگنونی یک زنجیرة پاد فرومغناطیس چند اتمی به عنوان مثال تشریحی، انجام داده و نتایج آن را در حضور میدان مغناطیسی خارجی و نیروهای اتلافی مگنونی به تفصیل ارائه کرده‌ایم. کنترل پهنای ناحیة تشدیدی و تعداد قله‌های طیف رسانش مگنونی را با تغییر اندازة میدان اعمالی، طول زنجیره و پارامترهای مغناطیسی سامانه مورد بحث قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Magnonic transport of an antiferromagnetic chain at the transfer matrix ‎approach

نویسندگان [English]

 • Sahar Shojaei 1
 • Mohammad Mardaani 2
 • Hassan Rabani 2

1 1. Department of Physics, Faculty of Sciences Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Department of Physics, Faculty of Sciences Shahrekord University, Shahrekord, Iran Nanotechnology Research Center, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

In this paper, we study the magnonic transport properties of an antiferromagnetic chain that is connected to two semi-infinite ferromagnetic leads by using the transfer matrix approach. The antiferromagnetic chain is assumed to be located in a magnonic dissipative environment when an external magnetic field is applied to it. We improved the model in a way that the numerical calculations are rapidly done. In the following, we perform the numerical calculations to obtain the magnonic transmission coefficient and density of states of a multi-atomic antiferromagnetic chain as an illustrative example and we present its results in detail, in the presence of magnetic field and magnonic dissipative forces. Controlling of the resonance region width and the number of peaks in magnonic conductance spectra by variation of the magnetic field amount, the length of the chain, and the magnetic parameters of the system are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • transfer matrix
 • antiferromagnetic
 • magnonic transmission coefficient
 1. A V Chumak, et al., Nature Phys. 11 (2015) 453.
 2. A Hoffmann, J Magn. Magn. Mater. 539 (2021)168391.
 3. G E W Bauer, et al., J. Magn. Magn. Mater. 541 (2022) 168468.
 4. M Kawano, et al., Phys. 2 (2019) 27.
 5. D Ghader and A Khater, Nature 9 (2019) 15220.
 6. A Ross, et al., Magn. Magn. Mater. 543 (2022) 168631.
 7. A Azevedo, A P Guimaraes, and M A Novak, Magn. Magn. Mater. 551 (2022) 169171.
 8. Yamamoto, et al., J. Magn. Magn. Mater. 545 (2022) 168672.
 9. L Leiva, et al., Magn. Magn. Mater. 544 (2022) 168619.
 10. S A Nikitov, et al., Usp 58 (2015) 1099.
 11. H Yu, J Xiao, and H Schultheiss, Rep. 905 (2021) 1.
 12. F Giustino, et al., Phys. Mater. 3 (2020) 042006.
 13. Q Wang, et al., Rev. Lett. 122 (2019) 247202.
 14. C Bran, et al., Nanomaterial 11 (2021) 600.
 15. W Xing, et al. Rev. X 9 (2019) 011026.
 16. A Barman, et al., Phys. Condens. Matter. 33 (2021) 413001.
 17. Z Musavi, H Rabani, and M Mardaani, J. Magn. Magn. Mater. 484 (2019) 367.
 18. Z Musavi, H Rabani, and M Mardaani, Magn. Magn. Mater. 502 (2020) 166494.
 19. A P Valeriano, et al., ‎ Magn. Magn. Mater. 456 (2018) 228.
 20. L Zhang, et al., ‎ Rev. B, 66 (2008) 75.
 21. C Kittel, Rev. 73 (1948) 155.
 22. M Mardaani, A A Shokri, and K Esfarjani, Physica E28 (2005) 150.
 23. A A Sapozhnik, et al., ‎ Rev. B 97 (2018) 184416.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی