نویسنده

چکیده

سیگنال عدسی نورگرمایی را با استفاده از بسامد دوم لیزر Nd:YAG برای انرژیهای دمشی 15mJ و 10 و E=7 به طور تجربی به دست آورده ایم. سیال مورد استفاده گاز N2 بوده که برای جذب بیشتر طول موج لیزر به آن درصدی از گاز NO2 اضافه شده است. آزمایش را برای گاز NO2 (رقیق از نظر اپتیکی, %5 )و برای گاز NO2 (غلیظ از نظر اپتیکی %25 )انجام داده ایم. نتایج نشان می دهند که شکل سیگنال بستگی زیادی به غلظت محیط و همچنین به انرژی دمشی لیزر تابشی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of optically dense fluid and pump energy on the photothermal lensing signal

نویسنده [English]

  • M. Soltanolkotabi

چکیده [English]

  Photothermal lensing signal was experimentally investigated by using Second Harmonic Generation (SHG) of Nd:YAG laser with energies of E0 = 7, 10, and 15 mJ. The medium used in this experiment was N2 at atmospheric pressure, seeded with NO2 to make the medium more absorbing. The experiment was carried out for optically thin medium (1025 PPM NO2) as well as for an optically thick medium (5125 PPM NO2). The results show that the signal shape highly depends on the thickness of the medium as well as the pump energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photothermal spectroscopy
  • photothermal lensing
  • photothermal

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی