نویسندگان

چکیده

  ابتدا تابع ساختار هسته‌های He 3 و H 3 را با استفاده از فرمولبندی درهم روی1 هسته‌ای که در برگیرنده اثرات حرکت فرمی2 و انرژی بستگی هسته‌ای است را محاسبه می‌کنیم. در این محاسبات از نتایج به دست آمده برای تابع ساختار نوکلئونهای آزاد گروه تحقیقاتی( GRV (Gluck, et al. بهره می‌گیریم. در ادامه نسبت EMC 3 برای هسته‌های He 3 و H 3 را به دست آورده و سعی می‌کنیم نسبت تابع ساختار نوترون به پروتون را که به صورت یک رابطه خودسازگار4 بر حسب تابع ساختار و نسبت EMC هسته‌های He 3 و H 3 قابل نوشتن است را مورد باز نگری قرار می‌دهیم که منجر به بهبود نتایج در حد مقادیر بزرگ مقیاس بیورکن (x) می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The self-consistent method in calculating the ratio by using the structure functions and EMC ratios for 3He and 3H

نویسندگان [English]

  • M Modarres
  • R Mohammadi

چکیده [English]

By using the convolution formalism which consists of Fermi motion and binding effect, we investigate the deep inelastic electron scattering from A=3 mirror in the deep-valence region. The initial valence quark input is taken from the GRVs (Gluck, Reya and Vogt) fitting procedure and the next-to-leading order QCD evolution on FP < /sup>2 (x,Q2) which gives very good fit to the available data in the (x,Q2)-plane. It is shown that the free neutron to proton structure function ratios can be extracted from the corresponding EMC ratios for 3He and 3H mirror nuclei using the self - consistent iteration procedure and the results are in good agreement with other theoretical models as well as the current available experimental data and especially the projected data expected from the proposed 11GeV Jefferson Laboratory in near future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure function
  • EMC effect
  • Fermi motion
  • self - consistent iteration equation
  • convolution formalism

تحت نظارت وف ایرانی