نویسندگان

چکیده

در این مقاله اندازه گیری طیف انرژی نوترون, حاصل از بر هم کنش دوترون های شتاب داده شده به وسیله سیکلوترون با هدف بریلیومی, گزارش شده است. انرژی دوترون ها 7, 10, 13 و 15 میلیون الکترون ولت انتخاب شده و طیف انرژی نوترون در زاویه های 10, 30 و 50 درجه نسبت به راستای باریکه دوترون, اندازه گیری شده است. آشکار ساز مورد استفاده از نوع سوسوزن مایع NE-213 استوانه ای شکل و با قطر و ارتفاع 76 میلیمتر می باشد. در این آزمایش طیف های نوترون و گاما تکنیک تبعیض شکل تپ (P.S.D) و روش زمان گذر از صفر از هم جدا شده اند. از کدهای O5S و RESPMG به ترتیب برای تولید تابع پاسخ و ماتریس پاسخ آشکارساز در انرژیهای مختلف استفاده شده و در نهایت با کد FORIST عمل بازیافت طیف نوترون از پروتون پس زده انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neutron spectrum measurement in D+Be reaction

نویسندگان [English]

 • F. Abbasi Davani
 • G. R. Etaati
 • H. . Afarideh
 • R. Koohi Fayegh
 • G. R. Aslani

چکیده [English]

  In this project the neutron spectra from the reaction of deutron on beryllium muclei is measured. The energies of deuterons were 7, 10, 13 and 15 MeV, and these measurements are performed at 10, 30 and 50 degrees relative to the beam of deutrons. The detector used is 76 by 76 mm right circular cylender of NE-213 liquid scintillator. The zero crossing technique is used for gamma discriminatin. For the elimination of the background radiation, a Polyethylene block, 40 cm in thickness, with inserted cadmium sheets, and a lead block, 5 cm in thickness, were used. In order to obtain the background radiation spectrum, the latter blocks were placed between the target and the detector to eliminate neutron and gamma radiations reaching the detector directly. FORIST code is used to unfold the neutron spectra from the measured pulse hight spectra and O5S and RESPMG codes are used to obtain the detector response matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

 • deuteron
 • beryllium
 • Ne-213 scintillator
 • pulse shape discrimination
 • neutron energy spectrum
 • FORIST code

تحت نظارت وف ایرانی