نویسنده

چکیده

شواهد تجربی متعددی برای وجود ماده تاریک (ماده ای که رویت نمی شود ولی اثر گرانشی خود را نشان می دهد) در عالم وجود دارد. احتمالا بیش از 90% کل ماده موجود در عالم به صورتی است که قابل مشاهده مستقیم نمی باشد. چنانچه این ماده تاریک از نوعی ذره بنیادی که اصطلاحا «ویمپ» یا «کاسمیون» خوانده می شود تشکیل یافته باشد, مقداری از آن توسط خورشید و سایر ستارگان و حتی سیارات به دام می افتد. در این مقاله ضمن شرح پیشرفتهای اخیر در این موضوع, فراوانی این ذرات در خورشید (و ستارگان نظیر آن) و نیز ضریب هدایت گرمایی ناشی از وجود آنها با روشی تقریبی محاسبه و چگونگی احتمالی آنها بر روند تحولی ستارگان به اختصار ذکر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Astrophysical consequences of cold dark matter

نویسنده [English]

  • N. Riazi

چکیده [English]

  There are several observational evidences for the existence of dark matter in the universe. More than about 90% of the matter in the universe is in a form which is not directly observable. If the dark matter is in the form of weakly interacting massive particles (WIMPs) or cosmions, part of it is captured by the Sun, other stars, and even planets. In this paper, some basic ideas of the cosmion hypothesis are presented and the abundance and the coefficient of thermal energy transport by WIMPs are calculated, using an approximate method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark matter
  • stellar structure
  • heat transport

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی