نویسندگان

چکیده

  ترابرد الکترونی در ساختار NSN گرافینی, که در آن دو ناحیه نرمال با یک نوار ابررسانا به ضخامت d به هم متصل شده اند, را بررسی می‌کنیم. ترابرد از اتصال را در چارچوب معادله DBdG بر حسب فرایندهای مختلف پراکندگی شامل تونل زنی کوانتومی و بازتاب محلی و ضربی اندریو توصیف می‌کنیم. مقایسه با ساختار تمام نرمال نشان می‌دهد که وابستگی زاویه‌ای احتمال عبور در حضور همبستگیهای ابررسانایی به شدت مختل می‌شود. این تغییرات را می‌توان بر حسب اندرکنش بازتاب اندریو و تونل زنی کلاین مربوط به شبه ذرات توضیح داد. در ادامه, وابستگی رسانش دیفرانسیلی ساختار به انرژی را بررسی می‌کنیم. رسانش دیفرانسیلی در زیر گاف, اثرات بازتاب اندریو و تونل زنی را نشان می‌دهد به‌طوری که در های بزرگ به مقدار مربوط به ساختار NS میل می‌کند. در بالای گاف, رسانش دیفرانسیلی رفتار نوسانی با انرژی دارد که در های بزرگ هم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantum transport in graphene normal-metal superconductor- normal-metal structures

نویسندگان [English]

  • H. Mohammadpour
  • M. Zareyan

چکیده [English]

 We study the transport of electrons in a graphene NSN structure in which two normal regions are connected by a superconducting strip of thickness d. Within Dirac-Bogoliubov-de Gennes equations we describe the transmission through the contact in terms of different scattering processes consisting of quasiparticle cotunneling, local and crossed Andreev reflections. Compared to a fully normal structure we show that the angular dependence of the transmission probability is significantly modified by the presence of superconducting correlations. This modifation can be explained in terms of the interplay between Andreev reflection and Klein tunneling of chiral quasiparticles. We further analyze the energy dependence of the resulting differential conductance of the structure. The subgap differential conductance shows features of Andreev reflection and cotunelling processes, which tends to the values of an NS structure for large ds. Above the gap, the differential conductance shows an oscillatory behavior with energy even at very large ds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphene
  • quantum transport
  • superconducting proximity
  • Klein tunneling
  • Andreev reflection

تحت نظارت وف ایرانی