نویسنده

چکیده

این درس نامه درباره نقش برهم‌کنشهای بس ذره ای الکترون-الکترون در دستگاههای با ابعاد کم و خواص ترابرد آنها است. با مروری بر نظریه تابع توزیع دو ذره‌ای در دستگاههای الکترونی که اثرات بر همکنشی تا حد امکان دقیق در نظریه لحاظ شود مطلب را پی می‌گیریم. نظریه را برای دستگاههای مایع الکترونی همبسته قوی در ابعاد دو و یک تعمیم می‌دهیم. سپس نظریه میکروسکوپی فاکتورهای میدان موضعی را مرور کرده و خواص شبه ذرات فرمیونی دستگاه دو بعدی را محاسبه و نتایج را با داده‌های اخیر آزمایشگاهی مقایسه می‌کنیم. فیزیک یک دستگاه دو لایه‌ای از مایع الکترونی دو بعدی را مطالعه کرده و سپس با تعمیم نظریه ارائه شده به محاسبه اثرات بار کولنی کشیده شده در ساختار دولایه‌ای الکترونی می‌پردازیم و نتایج را با داده‌های تجربی برای مقاومت بار کشیده شده مقایسه می‌کنیم. به عنوان آخرین کاربرد نظریه لاتینجر بررسی می‌شود و نتایج حاصل از محاسبات اخیر خود در زمینه مایع الکترونی یک بعدی را با نتایج دقیق مونت کارلوی کوانتومی مقایسه می‌کنیم. در تمامی موارد نتایج حاصل از نظریه ارائه شده در تطابق بسیار خوبی با داده‌های آزمایشگاهی و نتایج مونت کارلوی کوانتومی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Many-body effects in low dimensional electron liquids

نویسنده [English]

  • R. Asgari

چکیده [English]

 This review article is about the role of electron-electron interactions in low dimensional systems and its transport properties in nano-structures. It begins with a review of the pair-distribution function theory of electron liquid systems taking into account the electron-electron interactions. We extend the theory for highly correlated system such two- and one-dimensional electron liquids. We then review the microscopic theory of the local-field factors and calculate the quasiparticle properties in two-dimension electron liquid and compare our results with those measured by recent experiments. The physics of two-dimension bilayer structures are revised and are immediately applied to the study of charged Coulomb drag effects in a bilayer electron-electron system and results are compared with experimental data. As a final application, the Luttinger theory is discussed and we compare our recent calculations with those obtained from quantum Monte Carlo simulation for one dimensional electron liquid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron liquid
  • electron-electron interactions
  • electron correlations
  • transport

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی