نویسنده

چکیده

  مدل هابارد یک مدل مهم در نظریه سیستمهای الکترونی همبسته قوی می‌باشد. در این مقاله به معرفی مفهوم همبستگی قوی با افزودن جملات برهم‌کنش الکترون-الکترون به یک مدل تنگابست ساده می‌پردازیم. بعد از برشمردن روشهای مختلف حل این مدل، روش قطری سازی دقیق عددی را به تفصیل معرفی می‌نماییم. جزئیات مربوط به پیاده سازی کامپیوتری این روش را با مثال مدل هابارد برای دو سایت که به صورت تحلیلی قابل حل است توضیح می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to Hubbard model and exact diagonalization

نویسنده [English]

  • S. Akbar Jafari

چکیده [English]

 Hubbard model is an important model in the theory of strongly correlated electron systems. In this contribution we introduce this model and the concepts of electron correlation by building on a tight binding model. After enumerating various methods of tackling the Hubbard model, we introduce the numerical method of exact diagonalization in detail. The book keeping and practical implementation aspects are illustrated with analytically solvable example of two-site Hubbard model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hubbard model
  • exact diagonalization

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی