نویسنده

چکیده

  نخست با استفاده از روش تابع گرین نشان می‌دهیم که برهم کنش مؤثر بین دو الکترون به واسطه تبادل پلاسمون می‌تواند جاذب باشد که موجب ایجاد حالت ابررسانایی با دمای گذار بالا در نانو لوله‌های کربنی تک دیواره می‌گردد. دمای گذار به دست امده با در نظر گرفتن این سازوکار با نتایج تجربی در توافق است. همچنین نشان خواهیم داد که با افزایش شعاع نانولوله بسامد پلاسمون کاهش می‌یابد که منجر به کاهش دمای گذار می‌گردد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Superconductivity in single wall carbon nanotubes

نویسنده [English]

  • H Yavari

چکیده [English]

  By using Greens function method we first show that the effective interaction between two electrons mediated by plasmon exchange can become attractive which in turn can lead to superconductivity at a high critical temperature in a singl wall carbon nanotubes (SWCNT). The superconducting transition temperature Tc for the SWCNT (3,3) obtained by this mechanism agrees with the recent experimental result. We also show as the radius of SWCNT increases, plasmon frequency becomes lower and leads to lower Tc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green function
  • single wall carbon nanotube
  • plasmon exchange
  • superconductivity

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی