نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

خودکانونی شدن یک پالس لیزری گاوسی در پلاسمای غیر مغناطیده بررسی شده است. معادله تحول چگالی پلاسما را با درنظر گرفتن نیروی اثرگذار الکترون‌ها به‌دست ‌آورده، سپس معادله تحول پهنای پالس با در نظرگرفتن تصحیح نسبیتی جرم الکترون‌ها در تقریب نسبیتی ضعیف محاسبه می‌شود. نشان داده می‌شود که این تصحیح متناسب با دمای الکترون‌های پلاسما است. برای یک پالس پهن این اثر تنها عامل خودکانونی شدن است و منجر به رفتارهای نوسانی برای پهنای پالس می‌شود. هم‌چنین نشان داده می‌شود که همیشه تصحیح جرم نسبیتی در جهت افزایش اثر خودکانونی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consideration of self-focusing of a Gaussian laser pulse with weak relativistic approximation in a plasma

نویسندگان [English]

  • Sh Irani 1
  • H Hakimi Pajouh 2
  • A Esfandyari 1

چکیده [English]

In this study, we considered the self-focusing of a Gaussian laser pulse in an unmagnetized plasma. The equation of plasma density evolution that includes the electrons ponderomotive force is obtained. Then an equation for the width of laser pulse with a relativistic mass correction term is derived. This term is proportional to the electrons temperature. It is shown that in the large width limit we have an oscillatory solution, and for the small width limit this correction always helps the self-focusing of the laser pulse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gaussian laser pulse
  • relativistic plasma
  • self-focusing
  • width of laser pulse
  • plasma density
  • ponderomotive force

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی