نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

  در این تحقیق، به مطالعه عددی رسانش الکتریکی یک نانو ساختار نردبانی نامتناهی ایده‌آل در حضور و غیاب نقص‌های شبکه‌ای به کمک روش تابع گرین در رهیافت تنگابست پرداخته شده است. نقص‌های شبکه‌ای را می‌توان به عنوان اتصال‌های یک نردبان متناهی مرکزی به دو نردبان نیمه متناهی به عنوان هادی‌ها در نظر گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ناحیه همپوشانی دو کانال رسانش نردبان را مقدار انرژی پرش در راستای پله تعیین می‌کند و با افزایش آن نسبت به انرژی پرش در راستای نردبان بازه مجاز انرژی رفته رفته بزرگتر شده ولی ناحیه همپوشانی کانال‌های رسانش کمتر و در نهایت صفر می‌شود. ایجاد پیوندهای شاخه‌ای در نردبان مرکزی نسبت به مورد بدون شاخه باعث ضعیف‌تر شدن تونل‌زنی الکترون می‌شود. همچنین هر چه انرژی الکترون ورودی به لبه‌های گاف انرژی نزدیک‌تر شود، تونل‌زنی بهتر صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic transport through a ladder nanostructure in the presence of network defects

نویسندگان [English]

  • M Mardaani
  • H Rabani
  • A Mazloom Shahraki

چکیده [English]

 The present research studied the electronic transport of an ideal infinite ladder nanostructure in the presence/absence of network defects by using Green’s function method at the tight-binding approximation. The network defects can be simulated by considering a finite ladder which is connected via two contacts to two similar infinite ladders. The results showed that the hopping energy of rungs determines the overlapping region of the ladder conductance channels. By increasing hopping energy of rungs, the allowed energy region of the ladder increases, while the overlapping region shrinks and eventually vanishes. Creation of branched bonds in the center ladder leads, through the system, to a harder electron tunneling. Moreover, the closer electron energy to the system gap edges leads to a better tunneling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ladder nanostructure
  • network defect
  • Green’s function
  • electronic conductance

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی