نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله، با در نظر گرفتن ثابت کیهان شناسی به عنوان یک متغیر، ویژگی‌ها و پایایی ترمودینامیکی سیاهچاله بی تی زد را از دیدگاه هندسی مطالعه می‌کنیم. همچنین تناظر بین تکینگی خمش ترمودینامیکی و نقاط گذار فاز را با انواع متریک‌های ترمودینامیکی بررسی می‌کنیم. خواهیم دید که متریک کودو نمی‌تواند رفتار برهم‌کنش‌های ترمودینامیکی را در دو آنسامبل پیش بینی کند. ضمناً این نتیجه برای فضا زمان‌های کر دوسیته هم معتبر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermodynamic geometry of BTZ black hole

نویسندگان [English]

  • AR Behzadimehr
  • B Mirza
  • Z Khaksari
  • B Mirza

چکیده [English]

In this paper, we considered cosmological constant as a variable and studied properties and the thermodynamics stability of BTZ black hole from a geometric perspective. Also, we examined the correspondence between thermodynamic curvature singularities and phase transitionpoints with different thermodynamic metrics. We found that theQuevedo metric cannot predict the phase transition points in two ensembles. This result is also valid for the kerr-de sitter spacetime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phase transition
  • thermodynamic geometry
  • stability
  • black hole

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی